La psicoteràpia té com a objectiu ajudar al canvi de pensaments, sentiments i/o conductes, com ara la depressió, l’ansietat, els problemes relacionats amb la salut i amb les relacions humanes.

Durant la relació terapèutica entre el professional i el client no només es facilita el canvi psicològic que ajuda a alleujar els símptomes del seu malestar al client en el moment de la consulta, també es treballa el canvi intern natural del client, promovent un estat de més gran harmonia i felicitat.

El principal objectiu durant un procés de psicoteràpia és ajudar el client a recuperar o instaurar una qualitat de vida, desenvolupant i promovent els seus propis recursos interns per afrontar els reptes i les dificultats que li produeixen malestar en qualsevol moment del seu dia a dia.

“El lloc terapèutic és un lloc de trobada i de noves possibilitats”

David Boadella

Podem trobar diferents tipus de psicoteràpia definides a la base teòrica, des de la psicoanalítica que se centra a aprofundir en l’autoconeixement, fins a la cognitiva que promou el canvi de conducta en el client. A Centre Vitae som professionals de la psicoteràpia somàtica (corporal), on busquem en tot moment la integració de ment, cos i esperit.

Durant aquest procés és molt important comptar amb el suport d’un professional amb la formació i les habilitats necessàries per facilitar el canvi psicològic, establint-se un vincle terapèutic entre el terapeuta i el client; aquest vincle és la base en què es fonamenta el procés terapèutic .

A Centre Vitae posem gran èmfasi a proporcionar una relació i un espai segurs sense prejudicis, en què el client podrà explorar qüestions relacionades amb la salut mental i els problemes de la vida.